Runners

Biegiem przez Polskę

Stowarzyszenie Biegiem przez Polskę powstało w 2008 r. i jego nadrzędnym celem jest propagowanie aktywności biegowej, szczególnie na dystansach długich i ultradługich, a także organizowanie biegów na różnych dystansach

Nasz Cel

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie, organizowanie i rozwijanie działalności, sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej.

Główne

Założenia

Promocja zdrowego stylu życia

Promocja i ochrona zdrowia oraz niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym (szczególnie dzieciom),

Organizacja imprez sportowych

Propagowanie szeroko pojętej kultury fizycznej, rekreacji i turystyki, (w tym turystyki biegowej, rowerowej, jazdy konnej oraz w zakresie sztuk walki i tańca)

Organizacja

Organizacja i upowszechnianie turystyki i rekreacji niekwalifikowanej i kwalifikowanej – letniej i zimowej we wszystkich jej formach, .

Aktualności

Blog &

Wydarzenia