Media o Biegu:„Biegiem przez Polskę dla Elizki Zalewskiej”

„800 km dla Elizy” Runner's World Nr 5(10) wrzesień-październik 2009

„800 km dla Elizy” Runner's World Nr 5(10) wrzesień-październik 2009

„Z pomocą małej Elizce” Kurier południowy

„Przez cały kraj” Echo dnia

„Serdeczny bieg dla Elizki” Echo dnia

„Z nadzieją przez Polskę” Nad Wisłą